Klinisk Hypnos

Home / Klinisk Hypnos
Klinisk hypnos i Malmö

Ordet hypnos härstammar från det grekiska ordet för sömn. Redan i antika sumeriska kilskrifter och egyptiska källor omnämns metoder genom vilka människor kan försättas i hypnotiska tillstånd, och genom dessa antingen nå djupa insikter, eller överkomma psykiska barriärer. Hypnos är ett translikt tillstånd av stark koncentration och avslappning.

Hypnos kan ge:

Ökat självförtroende

Inre läkning och helhet

Djupa insikter och möte med sitt autentiska Jag

Förbättrad inlärning

Underlätta förverkligandet av drömmar och mål

Återupptäcka och förbättra kontakten med det Inre Barnet eller Inre Tonåringen

Hypnos kan hjälpa med:

PTSD och komplex PTSD

Fobier

Ångest

Trauma

Sömnbesvär

Oönskade beteenden

Smärta

Rädslor

Viktminskning

Nikotinberoende, mm.

DSC_9474

För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård och terapi krävs att hypnosbehandlingen görs av en legitimerad och specialutbildad läkare, tandläkare, psykolog eller psykoterapeut. Det kan komma upp minnen och upplevelser som behöver hanteras på ett professionellt sätt och integreras, så var noga med vem du släpper in i ditt undermedvetna och varför.

Jag arbetar med klinisk hypnos baserad på Milton Ericksons arbetssätt.

Du kan välja att sitta eller ligga ner.

Antal sessioner beror på problemets grad och art och diskuteras under första besöket. Möjlighet att få en personlig inspelning finns och är bra att sova till.

Oftast får man en starkare upplevelse på plats, men för många kan online-sessioner vara ett kraftfullt alternativ om man bor långt bort.

Välkommen för hypnos i Malmö (Oxie) eller online.

Psykoterapimottagning i Malmö, Dr Jessica Szelag Goralski leg. läkare, psykoterapeut

Jag arbetar som leg läkare och psykoterapeut Jag arbetar som leg läkare och psykoterapeut på min privata mottagning i Malmö (Oxie) samt online.

Min specialitet är psykoterapeutisk behandling med psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteende terapi (KBT), Traumabehandling, Klinisk Hypnos, Bildterapi, Neurofeedback Meditation och gruppterapi.

Jag håller föreläsningar och workshops om utmattning och stress, psykisk hälsa, förebyggande av utbrändhet och hur kreativitet främjar psykiskt välmående och mental styrka.

Share