Användarvillkor, Sekretesspolicy & GDPR/Terms, Conditions & Privacy Policy

Home / Användarvillkor, Sekretesspolicy & GDPR/Terms, Conditions & Privacy Policy

För svenskspråkiga användare

Allmänna användarvillkor, Sekretesspolicy & GDPR för www.JessicaGoralski.com

Innehåll:

 1. GDPR

B. Användarvillkor

1. Allmänt

2. Avtalets början

3. Identifiering

4. Produktion och användning av tjänsten

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

7. Betalning och fakturering

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

9. Avslutning av tjänst

10. Uppsägning av avtal

11. Uppsägningens konsekvenser

12. Övriga villkor

C. Sekretesspolicy

1. Registratorns namn och adress

2. Ansvarig person för registerfrågor

3. Namn på register

4. Informationsanvändning

5. Informationskälla

6. Informationens giltighet; rättning av information; rätten att verifiera

7. Registrets innehåll

8. Överlåtelse av information

9. Borttagning av information från registret

10. Användning av kakor

11. Registersäkerhet

12. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personlig information

A. GDPR

Information till dig som är kund hos oss gällande nya GDPR lagen som gäller sedan den 25/5 2018

Från den 25 maj 2018 har Europa en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Hur vi hanterar dina personuppgiter?

Du som är kund hos oss skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail, och personnummer.

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Företaget Zenidra Kliniken Sweden AB har flera olika verksamheter. Personuppgiftansvarig för hemsidan och webshoppen på jessicagoralsi.com är Dr Jessica Szelag Goralski och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss. För frågor om personuppgifter, maila: zenidra.info@gmail.com 

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Våra bokningssystemsystem som Boka Direkt och webshoppen hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Då vi har många återkommande kunder har vi valt att behålla uppgifterna i vårt bokningssystem för att kunna genomföra bokningar hos oss. Önskar du få dem raderade så kontaktar du oss på zenidra.info@gmail.com så åtgärdar vi det omgående.

Vi lagrar även dina personuppgifter via våra betalningssytem så som Swish, Klarna, bankbetalningar och kortbetalningar med vårt izettlesystem. Vi kommer inte åt eller lagrar dina bankkortsuppgifter de är skyddade uppgifter även hos vår bank och izettle system.

Vid behandling hos våra behandlare skriver de journal. De har tystnadsplikt och sparar endast de uppgifter som behövs för att genomföra din behandling.

Hur använder vi dina uppgifter och varför behöver vi dem?

Vi använder och behöver dina peronuppgifter för att kunna genomföra bokningar hos oss och skickar då ut e-post och eller sms bekräftelse och påminnelser på genomförd bokning hos oss samt om vi behöver komma i kontakt med dig angående bokad tid eller ändring av bokad tid. Med ditt medgivande skickar vi nyhetsbrev och sms med erbjudanden och nyheter till dig. Vi behöver även dina uppgifter för att dokumentera och följa upp dina behandlingar och konsultationer.

Dina Bilder är säkrade från olovlig tillträdelse

Vi tar bilder på dig eller dina verk i konst/bildterapi sammanhang endast om du ger ditt medgivande med vår egen kamera. Bilder publiceras endast efter att du gett ditt godkännande. Dina bilder ges inte till användning för andra företag eller privatpersoner.

Har du frågor eller funderingar så kan du alltid kontakta oss på zenidra.info@gmail.com 

För mer information gällande nya GDPR lagen hänvisar vi er till Datainspektionen på  www.datainspektionen.se

B. Användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Objekt och tjänstebeskrivning. Dr Jessica Goralskis hemsida JessicaGoralski.com, webshoppen samt läkar och psykoterapimottagningen på plats i Malmö (Oxie) och online är en del av företaget Zenidra Kliniken Sweden AB vars  adress är Bollhusv. 5, Oxie i Sverige (härefter kallad ”företaget”). Zenidra Kliniken Sweden AB erbjuder tjänster och produkter, såsom läkarbesök, psykoterapi, bildterapi, akupunktur, klinisk hypnos, traumabehandling, vuxna barn behandling, meditationer, guidad visualisering, försäljning av produkter, terapi med häst, skönhetsbehandlingar på Zenidra Kliniken, utbildningar, e-kurser, föreläsningar, events, workshops, utbildningar, e-böcker, kompendier, böcker, DVD och ljudinspelningar (härefter kallade ”tjänsten”), till sina kunder (härefter kallade ”kunden”) i enlighet med dessa allmänna användarvillkor. Exakt vad som ingår i tjänsten är angivet i beskrivningen och i de allmänna specifika tjänstevillkoren som hittas på tjänstens webbsida, bokningssida eller som tillhandahålls i samband med att kunden beställer tjänsten.

1.2 Gällande avtalsvillkor och applikationsbeställning. Dessa allmänna användarvillkor gäller för tjänsten samt för användning och beställning av tjänster och produkter producerade av företaget och erbjudna via tjänsten. Olika delar av tjänsten kan även komma att kräva att olika avtal ingås med företaget. Dessa avtal kan omfatta specifika villkor och tjänstebeskrivningar som skiljer sig från eller kompletterar dessa allmänna villkor. I de fall de allmänna villkoren och de specifika villkoren strider mot varandra ska de specifika villkoren gälla i första hand och de allmänna villkoren i andra hand med avseende på tjänsten ifråga.

1.3 Debiterbara tjänster. Kunden kan beställa de olika produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga via tjänsten genom onlinebetalning, kreditkortsbetalning eller annan specificerad betalningsmetod. Företaget anger kostnaden för varje produkt eller tjänst i enlighet med vald betalningsmetod och de allmänna leveransvillkor som kompletterar dessa villkor separat.

1.4 Öppet köp. Kunden har rätt att återlämna produkter i obruten originalförpackning inom 14 dagar efter mottagen inbetalning. Kunden betalar då för frakten. Detta gäller endast privatpersoner, vid försäljning mellan företag gäller inte öppet köp.

För elektroniskt nedladdningsbara produkter som e-kurser, ljudinspelningar, live onlinekurser och liknande, gäller inte öppet köp då produkten inte kan återlämnas. Produkten anses förbrukad så fort kunden har fått tillgång till produkten. Skulle kunden inte vara nöjd med produkten så kan detta mailas till: zenidra.info@gmail.com så återkommer vi så fort vi kan och behandlar klagomål individuellt.

2. Avtalets början

2.1 Tjänsteavtalets början. Avtalet gäller från och med det att kunden, i samband med registrering, har godkänt dessa allmänna användarvillkor och företaget har bekräftat kundens betalning av produkten eller tjänsten.

2.2 Giltighet av information tillhandahållen av kunden. De beställningar som kunden gör med avseende på tjänsten administreras och levereras i enlighet med den information som kunden har angett. Kunden är ansvarig för informationens giltighet. Företaget har ej någon skyldighet att kontrollera eller komplettera denna information.

3. Identifiering

3.1 Identifieringsfunktioner. För att kunna använda vissa delar av tjänsten krävs ett användarnamn/email adress och lösenord eller annat identifieringsmedel som accepteras av företaget. E-postadressen som kunden anger kan fungera som användarnamn.

3.2 Kundens identifieringsuppgifter. Företaget har rätt att välja och/eller godkänna användarnamn, lösenord eller annat identifieringsuppgifter som kunden därefter ska använda. Dessa förblir i företagets ägo och kunden har ej rätt till dessa efter avtalets slut såvida inte annan överenskommelse har träffats skriftligen.

3.3 Företagets rätt att ändra identifieringsuppgifter. Företaget har när som helst rätt att ändra kundens identifieringsuppgifter. Företaget ska, om så är möjligt, meddela kunden om alla sådana ändringar i förväg.

3.4 Säker förvaring av identifieringsuppgifter. Kunden ansvarar för att hålla sina egna identifieringsuppgifter i säkert förvar. Kunden går med på att ej förvara lösenord och andra inloggningsuppgifter tillsammans i syfte att förhindra att tredje part kommer åt dem. Lösenord och länkar till Tjänsten är personliga och ska ej överlåtas till någon annan.

4. Produktion och användning av tjänsten

4.1 Produktion av tjänsten. Företaget har rätt att producera tjänsten på valfritt sätt. Företaget har rätt att implementera ändringar som påverkar innehåll, teknik och användning av tjänsten. Om dessa ändringar kräver att även kundens utrustning och programvara ändras är det upp till kunden att på egen bekostnad administrera detta. Företaget strävar efter att i förväg/i god tid meddela kunden om sådana ändringar som kan komma att påverka kundens användning av tjänsten, till exempel genom att skicka ut ett meddelande om detta via tjänsten.

Företaget har rätt att helt eller delvist sluta producera tjänsten. Om så sker avser företaget göra sitt bästa för att i förväg/i god tid meddela kunden om detta, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

4.2 Användningsrätt med avseende på material publicerat i tjänsten. Tjänsten omfattar och tillhandahåller material som är upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat och vars immateriella rättigheter ej tillhör kunden. Kunden har därför ej rätt att sprida, publicera, kopiera, överlåta till allmänheten eller på annat sätt nyttja material som har inhämtats från eller genom tjänsten utan att ha erhållit skriftligt tillstånd för detta från skaparen, ägaren eller företaget eller såvida inte ett skriftligt meddelande har skickats ut som specificerar att rättigheterna har breddats (till exempel via pressmeddelande). Materialet får endast användas för privat bruk. Ägaren till det material som presenteras eller tillhandahålls genom tjänsten kan komma att kontakta kunden direkt om det kommer fram att kunden har brukat materialet på olämpligt sätt i enlighet med denna sektion.

4.3 Kundens utrustning och programvara. Enheter, programvara och anslutningar (till exempel anslutningar till mobila kommunikationsnätverk eller internet) som krävs för att använda tjänsten ingår ej i tjänsten. Kunden ansvarar för att erhålla, bibehålla och uppdatera dessa enheter, anslutningar och programvara. Kunden ansvarar dessutom för att se till att programvara och enheter ej stör företaget eller tjänstens drift. Enheter och programvara som kan komma att störa driften måste omedelbart frikopplas från tjänsten.

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

5.1 Underhåll av tjänst och reparation av fel. Företaget strävar efter att underhålla, till bästa förmåga, tjänstens funktionalitet och åtgärda alla eventuella fel inom rimlig tid.

5.2 Tillfälliga driftstopp. Företaget har rätt att tillfälligt stänga ner hela eller delar av tjänsten om det finns en befogad anledning att göra det. Om så sker ska företaget göra sitt bästa för att se till att stoppet är så kort som möjligt och att effekten på kunden är så liten som möjligt. Företaget avser att så långt det går och i förväg meddela kunden om stoppet, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

6.1 Kundreklamationer. Om kunden upptäcker att det är fel på tjänsten måste denne reklamera beställningen och begära att felet åtgärdas inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationer kan göras genom att mejla till zenidra.info@gmail.com.

6.2 Felkorrigering. I det fall företaget har erbjudit sig att utan dröjsmål korrigera ett fel som kunden har pekat ut har företaget rätt att korrigera detta fel. Om felet ej går att korrigera eller om det ej korrigeras inom rimlig tid har kunden rätt till prisnedsättning baserat på felets allvarlighetsgrad.

6.3 Skadeståndsansvar. Kunden har rätt att begära kompensation för direkt skada i enlighet med konsumentskyddslagen. Företaget ansvarar ej för skada om felet uppstod på grund av omständigheter som ej relaterar till företaget eller omständigheter som står utom företagets kontroll. Kunden har endast rätt att få kompensation för indirekt skada om felet uppstod på grund av vårdslöshet från företagets sida. Kunden ska alltid agera för att säkerställa att skadan inte förvärras på grund av handling eller vårdslöshet från kundens sida. Företaget är endast skyldig att kompensera kunden för skador som har uppstått på grund av eventuella fel. https://jessicagoralski.com är en hemsida med produkter, information och kurser om kreativitet, hälsa och personlig utveckling vars syfte är att förmedla information och inspiration. Hemsidan utger sig inte för att bota sjukdomar, vare sig psykiska eller fysiska, och bör inte användas till detta ändamål. Däremot kan läkarbesök och psykoterapi bokas genom Boka Direkt som är ansluten till hemsidan. Zenidra Kliniken Sweden AB ansvarar inte för skada som uppstår av att kunden använder tjänsten till andra ändamål än just för rekreation, inspiration och som hjälp till självhjälp.

6.4 Ansvar vid försäljning till företag och utbildningsinstitut. Produkterna och tjänsterna säljs alltid i befintligt skick. Företaget ansvarar ej för direkt eller indirekt skada eller intäktsförluster som uppstår på grund av fel i produkterna eller tjänsterna och/eller på grund av hur produkterna och tjänsterna används. Företagets ansvarsskyldighet är alltid begränsat enligt dessa allmänna användarvillkor.

6.5 Defekter i kundstyrda enheter/programvara. Om kunden, medvetet eller trots att denne har tagit emot meddelande om att sådant fel existerar från företaget, använder defekta eller störande enheter/programvara är kunden skyldig att kompensera företaget för alla eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid sökningen efter dessa defekter.

7. Betalning och fakturering

7.1 Betalningar.

Betalning för behandlingar görs alltid innan online, eller vid bokat besök i kan de även betalas på plats med kort eller Swish. Betalning rekommenderas att göras online innan besöket för att spara kundens tid med behandlaren.

Betalning för online-tjänster görs online.

Kunden betalar för de debiterbara delarna av tjänsten i enlighet med priset angivet vid köpet av tjänsten. Priserna för tjänster/behandlingar finns tillgängliga på tjänsternas webbsida https://jessicagoralski.com länkat till bokningssidan BokaDirekt. Priser för produkter i webbshoppen på sidan https://jessicagoralski.com/shop/ finns i produktbeskrivningen för varje produkt. Företaget kan komma att använda utomstående faktureringstjänster i syfte att fakturera för användning av tjänsten. Om så sker ska betalning ske enligt de faktureringsperioder och villkor som har angetts i avtalet mellan den utomstående parten (till exempel mobiloperatör) och kunden, såvida inte annat har specificerats.

Varje faktureringsperiod ska betalas i förskott. Betalning ska även ske i de fall kunden har orsakat stopp i tjänstens tillgänglighet. Företaget betalar inte tillbaka eventuella outnyttjade förskottsbetalningar vid avtalets slut.

7.2 Prisändringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra priser för alla tjänster, produkter och behandlingar samt hur mycket det kostar att använda tjänsterna på hemsidan. Nuvarande priser finns angivna på tjänstens webbsida, webbshop och BokaDirekt.

7.3 Betalningsmetoder. Betalning för online-material och produkter sker i samband med att kunden beställer en produkt eller tjänst. Tillgängliga betalningsmetoder beror på vilket land man befinner sig i. En eller flera av följande betalningsmetoder finns tillgängliga i varje land för användare av webbutiken:

PayPal Europa

22-24 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

LUXEMBURG

PayPal är världens ledande webbaserade betalningstjänst.

Klarna AB

Sveavägen 46

SE-111 34 Stockholm

SVERIGE

Klarna Group är Europas ledande betalningstjänst.

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

8.1 Personliga tjänster och produkters drifttid. Företaget anger drifttiden för de tidsbestämda delarna av tjänsten antingen i samband med beställning eller inuti tjänsten. Kunden bör notera att tjänsten och dess inbyggda egenskaper i sig själva inte varar för evigt, och att företaget inte kan garantera att tjänsten eller produkterna och tjänsterna köpta inuti tjänsten kommer att förbli oförändrade. Användarnamn och annan personlig information kopplat till tjänsten lagras i minst tolv (12) månader efter det att sista avtalstiden har gått ut. Företaget har efter detta datum rätt att ta bort kundens användarnamn och annan personlig information kopplad till tjänsten.

9. Avslutning av tjänst

9.1 Företagets rätt att avsluta tjänsten. Företaget har rätt att helt eller delvist avbryta kundens användning av tjänsten samt låta kundens beställning förbli ouppfylld i de fall:

9.1.1 kunden har underlåtit sig att betala trots att påminnelse har skickats,

9.1.2 kunden använder störande enheter eller programvara, trots att företaget har skickat ut meddelande om detta,

9.1.3 kunden har, genom sin användning av tjänsten, stört företagets verksamhet, andra användare eller tredje part,

9.1.4 kunden har brutit mot skyldigheterna angivna i avtalet,

9.1.5 kunden har givit missvisande information i samband med slutande av tjänsten eller senare, eller

9.1.6 det finns anledning att misstänka att kunden använder tjänsten för illegala ändamål.

10. Uppsägning av avtal

10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på två (2) veckor. Detta gäller ej för redan använda produkter som t ex online kurser där kunden har fått tillgång.

10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på en (1) månad. Kommer det till kännedom att kunden spridit innehåll som endast får användas till personligt bruk så sägs avtalet upp omgående.

10.3 Företagets rätt att upplösa avtalet. Företaget har rätt att upplösa avtalet i de fall:

10.3.1 kunden inte har använt tjänsten på över tolv (12) månader,

10.3.2 kundens tjänst har varit avslutad i en (1) månad på grund av anledningen angiven under 10.1,

10.3.3 kunden har, på ett väsentligt sätt och trots att den har blivit informerad om detta, försummat sina skyldigheter under avtalet.

11. Uppsägningens konsekvenser

11.1 Avslutad användning och borttagen data. När avtalet har sagts upp har företaget rätt att avbryta kundens användning av tjänsten samt ta bort all den data som kunden har sparat i tjänsten.

12. Övriga villkor

12.1 Informationsutgivning. Kunden ska, innan den ansluter sig till tjänsten, förse företaget med den information som krävs för att tjänsten ska kunna användas (kundinformation) samt se till att denna information är giltig. Kunden måste omedelbart meddela företaget om informationen ändras. Detta görs genom mail till zenidra.info@gmail.com.

12.2 Meddelanden. Kunden måste skicka alla meddelanden som rör detta avtal (inklusive meddelande om uppsägning) till företagets e-post på zenidra.info@gmail.com eller till Zenidra Kliniken Sweden AB, Bollhusv. 5, 238 42 Oxie, Sverige. Företaget kan komma att skicka meddelanden som rör detta avtal till den senaste e-postadressen som kunden har angett. Allmänna notiser som rör tjänsten kan även komma att läggas upp på tjänstens webbsida. Ett meddelande anses vara mottaget sju (7) dagar efter att det har skickats med post eller nästa arbetsdag om det har skickats med mejl.

12.3 Överlåtelse av avtal. Företaget har rätt att helt eller delvist överlåta avtalet till tredje part. Företaget ska då meddela kunden om detta i god tid innan det sker. Företaget har också rätt att överlåta belopp som kunden är skyldig under avtalet till tredje part. När företaget har meddelat kunden om att beloppen har överlåtits är betalningarna endast giltiga om de görs till den mottagande parten. Kunden har ej rätt att överlåta avtalet till någon annan såvida inte företaget har givit kunden sitt skriftliga godkännande.

12.4 Tillämplig lag och behörig domstol. Detta avtal och dess tjänstespecifika villkor ska lyda under finsk lag och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dessa ska lösas i Malmö tingsrätt. Kunden har rätt att presentera tvisten inför Konsumentrådgivningen eller be att den ska behandlas i kundens egen tingsrätt i Sverige. Om kunden inte är svensk medborgare ska tvisten lösas i Malmö tingsrätt, Sverige.

12.5 Force Majeure. Parterna behöver ej fullgöra sina skyldigheter eller betala kompensation om avtalet eller villkoren försummas på grund av force majeure. Force majeure avser ovanliga omständigheter som hindrar uppfyllande av avtalet ifråga och som inträffar efter det att avtalet har slutits, är bortom båda parters kontroll och som rimligen inte kan undvikas eller övervinnas. Sådana omständigheter inkluderar krig, uppror, konfiskering för allmänna ändamål, avbruten energiförsörjning, arbetskonflikt, brand, åskväder eller andra naturkatastrofer, skada på kabel orsakad av tredje part eller annan ovanlig omständighet med liknande effekt som är bortom båda parters kontroll. Om avtalets uppfyllande fördröjs på grund av en av ovanstående anledningar ska uppfyllandeperioden förlängas med så mycket tid som är rimlig med avseende på omständigheterna ifråga.

12.12.6 Användarvillkorens giltighetstid. Dessa villkor gäller från och med 1.1.2015 och tills vidare. Användarvillkoren tillhandahålls av företaget utan extra kostnad.

12.7 Ändringar. Företaget har rätt att ändra dessa villkor. Om så sker informeras kunden om detta via kundmeddelande och/eller inuti tjänsten (till exempel via meddelande på tjänstens webbsida https://jessicagoralski.com). De ändrade villkoren kommer då att appliceras på alla avtal som slöts innan de nya villkoren uppkom.

C. Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn agerar även registerförklaring i enlighet med finska personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.

1. Registratorns namn och adress

Zenidra Kliniken Sweden AB

Bollhusv. 5, 238 42 Oxie

Tel. +46 704480190

2. Ansvarig person för registerfrågor för Zenidra Kliniken Sweden AB:

Jessica Szelag Goralski

Bollhusv. 5, 238 42 Oxie

Tel. +46 704480190

3. Namn på register

jessicagoralski.com-tjänstens (”tjänsten”) kundregister.

4. Informationsanvändning

Den registrerade informationen avser administration och underhåll av kundrelationer samt forskning och utveckling av företagets verksamhet och tjänster med hjälp av olika forskningsmetoder. Informationen används för att skicka meddelanden till kunder samt för att marknadsföra företaget och dess verksamhetspartners, såvida inte kunden har valt att inte ta emot sådana meddelanden. Informationen kan också användas för att spåra och lösa problem som har uppstått i samband med felaktig användning.

5. Informationskälla

Den personliga informationen i registret erhålls i huvudsak från användarna själva, antingen direkt eller indirekt eller med hjälp av kakor (se 10 nedan) i följande situationer:

1. när användare registrerar sig för att få nyhetsbrev,

2. när de köper de debiterbara delarna av tjänsten,

3. när de uppdaterar sin information, och

4. när de använder tjänsten.

Information kan även inhämtas från och uppdateras i enlighet med företagets register and andra företagsregister som ingår i samma koncern, samt från tredje parts register (t.ex. kreditinstitut).

6. Informationens giltighet; rättning av information; rätten att verifiera

Företaget kontrollerar ej informationens giltighet. Kunden kan, när den är inloggad i tjänsten, kontrollera och verifiera sin egen information. Kunden har ej tillgång till andra användares personliga information.

Kunden har rätt att kontrollera och verifiera den personliga information som företaget har inhämtat om kunden. Kunden har även rätt att begära att sådan information rättas genom att skicka ett meddelande till adressen ovan.

7. Registrets innehåll

Registret innehåller följande information:

Kundinformation:

Namn

Adress

E-postadress

Eventuell begäran om avregistrering från marknadsföringsmejl

Eventuell övrig information som kunden har lämnat

Information om användning:

Besöksstatistik för https://jessicagoralski.com, information om studier och navigation inom tjänsten (användarnamn, datum och IP-adress)

Datorspecifikt ID (unikt ID för datorn som kunden loggade in från senaste gången kunden använde tjänsten)

Köpinformation (användarnamn, köpt produkt, datum)

8. Överlåtelse av information

Företaget har rätt att överlåta nödvändig information till parter som har hand om fakturering av tjänster, produkter och innehåll som har beställts och använts genom tjänsten. Företaget har även rätt att i rimlig mån överlåta information till tredje part i (direkt) marknadsförings-, fältförsäljnings-, reklam- och opinionsundersökningssyfte. Företaget har också rätt att överlåta information till part inom samma koncern och som en del av en omorganisering av företaget. Överlåtelse av information till tredje part för andra ändamål kräver kundens tillåtelse.

Företaget kan komma att använda underleverantörer i syfte att administrera information. Om så sker kommer detta att göras i enlighet med företagets riktlinjer för och å företagets vägnar.

9. Borttagning av information från registret

Företaget lagrar kundinformation och information om användning i minst ett (1) år efter sista avslutad beställning. Efter detta datum kan informationen avlägsnas från registret i samband med regelbundna databasrensningar i enlighet med företagets nuvarande policy.

Trots villkoren ovan bör det för tydlighetens skull noteras att information om köp kan komma att lagras längre om tjänsteleverantören anser att detta är absolut nödvändigt för att tjänsteleverantören ska kunna sköta sin bokföring och andra juridiska skyldigheter.

10. Användning av kakor

Så kallade kakor kan då och då komma att skickas till kundens dator i syfte att spåra och möjliggöra tjänstens användning. Kakor används för att identifiera kundens dator och på så sätt erbjuda en tjänst som är bättre anpassad till kundens specifika önskemål och preferenser. Kakor kan även användas för att ge kunden bättre och mer personligt anpassade erbjudanden och produktrekommendationer, antingen direkt eller via tredje part, som till exempel Google eller Facebook. Dessutom kan kakor användas för att hålla koll på hur många användare som använder företagets tjänst. Vissa delar av webbsidan fungerar ej om användaren inte accepterar kakor. För tillfället använder tjänsten följande av Googles annonseringsfunktioner: Google Analytics demografi- och intresserapporter. Om du vill ha mer information om kakorna associerade med Googles tjänster, eller om du vill avregistrera dig från Google Analytics annonseringsfunktioner, var vänlig besök http://www.google.fi/intl/sv/policies/privacy/partners/ .

11. Registersäkerhet

Alla personer som har hand om registret får tillgång till kundernas personliga användarinformation (användarnamn, lösenord och gällande rättigheter). Endast de som behöver informationen för att kunna sköta sina jobb har tillgång till den. Detta inkluderar företagets kundtjänst- och IT-personal.

Företaget avser göra sitt bästa för att säkerställa att inga utomstående parter får tillgång till kundens information eller kommunikation. Andra parter som är kopplade till tjänsten (t.ex. nätverksleverantörer och mobiloperatörer) ansvarar för sin egen datasäkerhet.

12. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personlig information

Kunden har rätt att neka användning eller överlåtning av hans eller hennes personliga information i marknadsförings- och marknadsundersökningssyfte. Detta görs genom att kontakta företagets kundtjänst.

For English Users

The Terms, Conditions and Privacy Policy of www.JessicaGoralski.com

Content:

A. Terms & Conditions

B. Privacy Policy

A. The Terms, Conditions

1  Acceptance of The Use Of www.JessicaGoralski.com Terms and Conditions

Your access to and use of www.JessicaGoralski.com is subject exclusively to these Terms and Conditions. You will not use the Website for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms and Conditions. By using the Website you are fully accepting the terms, conditions and disclaimers contained in this notice. If you do not accept these Terms and Conditions you must immediately stop using the Website.

2  CREDIT CARD DETAILS

www.JessicaGoralski.com will never ask for your credit card details and we advise our customers to not enter their credit cards details on www.JessicaGoralski.com website or by submitting such details in any other form, except when purchasing a workshop or other product usually via a PayPal form or Klarna. When you enter your payment details via PayPal or Klarna, www.JessicaGoralski.com does not retain any of your private payment information details.

3  LEGAL ADVICE

All information provided is for information/entertainment purposes only and no guarantee can be given as to accuracy. You are responsible for your own life choices and decisions. Any information contained herein is not a substitute for regular social/financial/health care. If you need this or other professional advice please seek a licensed professional. Over 18s only – thank you!

The contents of www.JessicaGoralski.com website do not constitute advice and should not be relied upon in making or refraining from making any decision. All material contained on www.JessicaGoralski.com is provided without any or warranty of any kind. You use the material on www.JessicaGoralski.com at your own discretion.

4  CHANGE OF USE

www.JessicaGoralski.com reserves the right to:

4.1  change or remove (temporarily or permanently) the Website or any part of it without notice and you confirm that www.JessicaGoralski.com shall not be liable to you for any such change or removal and.

4.2  change these Terms and Conditions at any time, and your continued use of the Website following any changes shall be deemed to be your acceptance of such change.

5  Links to Third Party Websites

www.JessicaGoralski.com Website may include links to third party websites that are controlled and maintained by others. Any link to other websites is not an endorsement of such websites and you acknowledge and agree that we are not responsible for the content or availability of any such sites.

6  COPYRIGHT

6.1  All copyright, trade marks and all other intellectual property rights in the Website and its content (including without limitation the Website design, text, graphics and all software and source codes connected with the Website) are owned by or licensed to www.JessicaGoralski.com or otherwise used by www.JessicaGoralski.com as permitted by law.

6.2  In accessing the Website you agree that you will access the content solely for your personal, non-commercial use. None of the content may be downloaded, copied, reproduced, transmitted, stored, sold or distributed without the prior written consent of the copyright holder. This excludes the downloading, copying and/or printing of pages of the Website for personal, non-commercial home use only.

7  LINKS TO AND FROM OTHER WEBSITES

7.1  Throughout this Website you may find links to third party websites. The provision of a link to such a website does not mean that we endorse that website. If you visit any website via a link on this Website you do so at your own risk.

7.2  Any party wishing to link to this website is entitled to do so provided that the conditions below are observed:

(a)  you do not seek to imply that we are endorsing the services or products of another party unless this has been agreed with us in writing;

(b)  you do not misrepresent your relationship with this website; and

(c) ; the website from which you link to this Website does not contain offensive or otherwise controversial content or, content that infringes any intellectual property rights or other rights of a third party.

7.3  By linking to this Website in breach of our terms, you shall indemnify us for any loss or damage suffered to this Website as a result of such linking.

8   DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY

8.1  The Website is provided on an AS IS and AS AVAILABLE basis without any representation or endorsement made and without warranty of any kind whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and accuracy.

8.2  To the extent permitted by law, www.JessicaGoralski.com will not be liable for any indirect or consequential loss or damage whatever (including without limitation loss of business, opportunity, data, profits) arising out of or in connection with the use of the Website.

8.3  www.JessicaGoralski.com makes no warranty that the functionality of the Website will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected or that the Website or the server that makes it available are free of viruses or anything else which may be harmful or destructive.

8.4  Nothing in these Terms and Conditions shall be construed so as to exclude or limit the liability of www.JessicaGoralski.com for death or personal injury as a result of the negligence of www.JessicaGoralski.com or that of its employees or agents.

9  INDEMNITY

You agree to indemnify and hold www.JessicaGoralski.com and its employees and agents harmless from and against all liabilities, legal fees, damages, losses, costs and other expenses in relation to any claims or actions brought against www.JessicaGoralski.com arising out of any breach by you of these Terms and Conditions or other liabilities arising out of your use of this Website.

10  SEVERANCE

If any of these Terms and Conditions should be determined to be invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction then such Term or Condition shall be severed and the remaining Terms and Conditions shall survive and remain in full force and effect and continue to be binding and enforceable.

11  WAIVER

If you breach these Conditions of Use and we take no action, we will still be entitled to use our rights and remedies in any other situation where you breach these Conditions of Use.

12  GOVERNING LAW

These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the law of Sweden and you hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Swedish courts.

13  OUR CONTACT DETAILS

Our Office Address:

Zenidra Kliniken Sweden AB

Bollhusvägen 5

238 42 Oxie

Sweden

For any further information please email zenidra.info@gmail.com 

PRIVACY POLICY

Background

We understand that your privacy is important to you and that you care about how your personal data is used and shared online. We respect and value the privacy of everyone who visits this website, and will only collect and use personal data in ways that are described here, and in a manner that is consistent with Our obligations and your rights under the law.

Please read this Privacy Policy carefully and ensure that you understand it. Your acceptance of Our Privacy Policy is deemed to occur upon your first use of website. You are also required to read and accept this Privacy Policy when you sign up for and purchase products, content and any Marketing Updates. If you do not accept and agree with this Privacy Policy, you must stop using this website immediately.

1.1 Information About Us

www.JessicaGoralski.com also called “Our Site” is owned and operated by Zenidra Kliniken Sweden AB, Bollhusvägen 5, 238 42 Oxie, Sweden.

Our Data Protection Officer is Dr Jessica Szelag Goralski, and can be contacted by email at zenidra.info@gmail.com, or by post at Bollhusvägen 5, 238 42 Oxie, Sweden. 

1.2 What Does This Policy Cover?

This Privacy Policy applies only to your use of Our Site. Our Site may contain links to other websites. Please note that We have no control over how your data is collected, stored, or used by other websites and We advise you to check the privacy policies of any such websites before providing any data to them.

2 Your Rights

2.1 As a data subject, you have the following rights under the GDPR, which this Policy and Our use of personal data have been designed to uphold:

  • The right to be informed about Our collection and use of personal data;
  • The right of access to the personal data We hold about you (see a later section);
  • The right to rectification if any personal data We hold about you is inaccurate or incomplete (please contact Us using the details in a later section);
  • The right to be forgotten – i.e. the right to ask Us to delete any personal data We hold about you (We only hold your personal data for a limited time, as explained in a later section but if you would like Us to delete it sooner, please contact Us);
  • The right to restrict (i.e. prevent) the processing of your personal data;
  • The right to data portability (obtaining a copy of your personal data to re-use with another service or organisation);
  • The right to object to Us using your personal data for particular purposes; and
  • Rights with respect to automated decision making and profiling.

2.2 If you have any cause for complaint about Our use of your personal data, please contact Us and We will do Our best to solve the problem for you. If We are unable to help, you also have the right to lodge a complaint with Swedens supervisory authority, Datainspektionen.

2.3 For further information about your rights, please contact Datainspektionen or your local Citizens Advice Bureau.

3. What Data Do We Collect?

Depending upon your use of Our Site, We may collect some or all of the following personal and non-personal data (please also see section on Our use of Cookies and similar technologies):

   • name;
   • contact information such as email addresses and telephone numbers;
   • demographic information such as post code, preferences, and interests;
   • IP address;
   • web browser type and version;
   • operating system;
   • a list of URLs starting with a referring site, your activity on Our Site, and the site you exit to;

4. How Do We Use Your Data?

4.1 All personal data is processed and stored securely, for no longer than is necessary in light of the reason(s) for which it was first collected. We will comply with Our obligations and safeguard your rights under the GDPR at all times.

4.2 Our use of your personal data will always have a lawful basis, either because it is necessary for Our performance of a contract with you, because you have consented to Our use of your personal data (e.g. by subscribing to emails), or because it is in Our legitimate interests. Specifically, We may use your data for the following purposes:

 • Providing and managing your Account;
 • Providing and managing your access to Our Site;
 • Personalising and tailoring your experience on Our Site;
 • Supplying Our products and services to you (please note that We require your personal data in order to enter into a contract with you);
 • Personalising and tailoring Our products and services for you;
 • Replying to emails from you;
 • Supplying you with emails that you have opted into (you may unsubscribe or opt-out at any time by clicking the “unsubscribe” or “manage your preferences” links at the bottom of every email);
 • Analysing your use of Our Site and gathering feedback to enable Us to continually improve Our Site and your user experience;
  • With your permission and/or where permitted by law, We may also use your data for marketing purposes which may include contacting you by email with information, news and offers on Our products and services. We will not, however, send you any unsolicited marketing or spam and will take all reasonable steps to ensure that We fully protect your rights and comply with Our obligations under GDPR.
  • Third parties whose content appears on Our Site may use third party Cookies. Please note that We do not control the activities of such third parties, nor the data they collect and use and advise you to check the privacy policies of any such third parties.
  • You have the right to withdraw your consent to Us using your personal data at any time, and to request that We delete it.
  • We do not keep your personal data for any longer than is necessary in light of the reason(s) for which it was first collected.

5. How and Where Do We Store Your Data?

5.1 We only keep your personal data for as long as We need to in order to use it and/or for as long as We have your permission to keep it.

5.2 Some or all of your data may be stored outside of the European Economic Area (“the EEA”) (The EEA consists of all EU member states, plus Norway, Iceland, and Liechtenstein). You are deemed to accept and agree to this by using Our Site and submitting information to Us. If We do store data outside the EEA, We will take all reasonable steps to ensure that your data is treated as safely and securely as it would be within Sweden and under the GDPR.

We use the following service providers to process and store data and believe their services to adequately meet the demands of the GDPR. Please refer to their individual privacy policies for further information:

Mailchimp : list management + email communication

NuNames.se : webhost

WordPress : private membership classroom, website

PayPal : payment processing

Klarna : payment processing

BokaDirekt : booking and payment processing

Google : customer contact management

Facebook : online advertising

Instagram : online advertising

YouTube : online advertising

5.3 Data security is very important to Us, and to protect your data We have taken suitable measures to safeguard and secure data collected through Our Site.

6. Do We Share Your Data?

6.1 We will not share any of your data with any third parties for any purposes.

6.2 In certain circumstances, We may be legally required to share certain data held by Us, which may include your personal data, for example, where We are involved in legal proceedings, where We are complying with legal obligations, a court order, or a governmental authority.

7. How Can You Control Your Data?

7.1 When you submit personal data via Our Site, you may be given options to restrict Our use of your data. In particular, We aim to give you strong controls on Our use of your data for direct marketing purposes (including the ability to opt-out of receiving emails from Us which you may do by unsubscribing using the links provided in Our emails and at the point of providing your details.)

8. Your Right to Withhold Information

8.1 You may access certain areas of Our Site without providing any data at all. However, to use all features and functions available on Our Site you may be required to submit or allow for the collection of certain data.

9. How Can You Access Your Data?

You have the right to ask for a copy of any of your personal data held by Us (where such data is held). Under the GDPR, no fee is payable and We will provide any and all information in response to your request free of charge.Please contact Us for more details at zenidra.info@gmail.com.

10. Our Use of Cookies

Our Site may place and access cookies on your computer or device. We use Cookies to facilitate and improve your experience of Our Site and to provide and improve Our products and services. All Cookies used by and on Our Site are used in accordance with current Cookie Law.

11. Contacting Us

If you have any questions about Our Site or this Privacy Policy, please contact Us by email at zenidra.info@gmail.com or by post at Zenidra Kliniken Sweden AB, Bollhusvägen 5, 238 42 Oxie, Sweden. Please ensure that your query is clear, particularly if it is a request for information about the data We hold about you.

12. Changes to Our Privacy Policy

We may change this Privacy Policy from time to time (for example, if the law changes). Any changes will be immediately posted on Our Site and you will be deemed to have accepted the terms of the Privacy Policy on your first use of Our Site following the alterations. We recommend that you check this page regularly to keep up-to-date.