Kris, sorg och traumabehandling

Home / Kris, sorg och traumabehandling
Traumabehandling Malmö

Vi upplever alla sorg under livets gång och hamnar i mer eller mindre svåra situationer som kan framkalla en stress och krisreaktion. Det är naturligt och normalt att reagera när något händer oss. Men det kan vara svårt att uppleva och hantera vissa känslor och situationer, särskilt om vi inte har lärt oss att hantera känslor på ett hälsosamt sätt sedan tidigare.

Andra är ofta inte särskilt bra på att hjälpa oss med kris och sorgbearbetning, utan kommer med käcka uttalanden (ofta i all välmening) som ska få oss (och de) att snabbt må bättre. Resultatet blir att vi mår ännu sämre och slutar att prata. Det hjälper att prata med en vän som lyssnar, men det kan inte ersätta professionell traumabehandling.

Hur bra vi klarar av att hantera livet beror på så många faktorer. Vi vet aldrig i förväg vad som kommer påverka oss starkt. Vissa situationer kan vara så traumatiska att alla som hade varit med om det hade behövt professionell hjälp, oavsett om man är en känslig person eller inte. Det finns ingen ära i onödigt lidande och ingen skam i att inte klara allt själv. Det mest kloka och kärleksfulla vi kan göra för oss själva och våra nära är ibland att söka hjälp.

Här är några typer av kris, sorg och psykologiska trauma som jag är specialiserad på:

Traumabehandling
PTSD
Komplex PTSD
Sorgbearbetning
Krisreaktioner
Stressreaktioner
Mardrömmar
Flashbacks
Undvikande
Ångest och rädslor
Skuldkänslor
Kontrollförlust
Tomhetskänsla

Komplex PTSD och “Vuxna Barn” problematik

Traumabehandling Malmö
Traumabehandling PTSD Malmö

Många problem i vuxen ålder har sina rötter i hur du behandlades som barn och vad du varit med om i livet. Överlednadsmekanismerna som fungerade som barn skapar svårigheter nu. Detta kallas i vardagligt tal “vuxna barn” problematik.

Om du växte upp i en dysfunktionell familj (känslomässig dysfunktion, gränslöshet, missbruk, arbetsberoende, etc) där dina behov inte blev sedda kan du behöva hjälp med att hitta bättre sätt att förstå och hantera vuxenlivet på.

Du kan kämpa med beroendebeteenden, medberoende till andra, arbetsnarkomani, shoppingberoende, internetberoende, sökande efter förödmjukande relationer, självskadebeteende, perfektionism, undvikande beteende, beroende av att känna vissa känslor, mm.

Till slut går det inte längre och livet blir ohanterligt. Det är oftast först då många väljer att söka hjälp. Du är välkommen var än du befinner dig i livet. Det är aldrig för tidigt eller för sent att gå i terapi.

Känner du igen dig?

 1. Har du varit med om något traumatiskt, en enstaka händelse eller något som har byggts upp över tid?

 2. Har du förlorat någon eller något kärt?

 3. Känns det som att du inte helt är i kontakt med dig själv?

 4. Händer det att allt känns overkligt?

 5. Kan det kännas som om du betraktar livet som en film utanför dig själv?

 6. Har du kroppsliga symptom som inte går att förklara medicinskt?

 7. Funderar du över eller vet att du har PTSD eller komplex PTSD?

 8. Är du uppvuxen i en familj som inte kunde ge dig det du behövde känslomässigt?

 9. Finns det brustna drömmar och förhoppningar i ditt liv som aldrig fått sörjas?

 10. Har du återkommande depressioner eller ångestperioder?

 11. Drar du dig undan med dina problem för att inte besvära andra?

 12. Dras du till relationer eller yrken där du ständigt ska ta hand om andra och har svårt att sätta gränser för andra eller dig själv?

 13. Finns det lager av outtalad sorg i din kropp?

 14. Får du upp oönskade minnesbilder eller mardrömmar från det förflutna?

 15. Bär du på tunga undanryckta känslor?

Har du svarat ja på färre än 4 frågor så är kanske kris/sorg eller trauma inte ett stort problem i ditt liv. Men känner du att det är något i ditt liv som hindrar dig från att må riktigt bra? Gör då de andra testen på hemsidan eller kontakta mig för en konsultation på plats i Malmö eller över video.

Har du har svarat ja på 5 eller fler av dessa frågor? Då finns det områden i ditt liv som kan bearbetas i terapi eller med andra metoder så att du kan leva ett friare och mer glädjefyllt liv.

Psykoterapimottagning i Malmö, Dr Jessica Szelag Goralski leg. läkare, psykoterapeut

Jag arbetar som leg läkare och psykoterapeut på min privata mottagning i Malmö (Oxie) samt online.

Min specialitet är psykoterapeutisk behandling med psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteende terapi (KBT), Traumabehandling, Klinisk Hypnos, Bildterapi, Neurofeedback Meditation och gruppterapi.

Jag håller föreläsningar och workshops om utmattning och stress, psykisk hälsa, förebyggande av utbrändhet och hur kreativitet främjar psykiskt välmående och mental styrka.

Share