Courses

Kurs 29-30 Juni. De Fem Elementens Mandala – Personlig Utveckling genom bild 

1.995,00 kr

Kursen hålls på Zenidra Kliniken i Malmö (Oxie) 29-30 juni dagtid 10-16. Kompendium och fika ingår. Logi och konstnärsmaterial ingår ej (du kommer få en lista på grundläggande konstnärsmaterial du bör ha med dig). Detaljer kring kurs100.00-16.00en kommer skickas till dig via mail. Om du har frågor innan bokning vänligen fyll i kontaktformuläret på hemsidan.

Kursen riktar sig till dig som vill utforska sig själv med hjälp av De Fem Elementen. Dr Jessica Szelag Goralski leder kursen som har delar av bildterapi, Qigong och tekniker i personlig utveckling.

Du lär dig att meditera genom målning, rörelse och reflektion. För att ta oss djupare in i mötet med oss själva utforskar vi målningen genom Mindfulness och är uppmärksamma på vilka gränser vi sätter upp för oss själva. Vi jobbar med att möta vår skugga på ett mjukt och lekfullt sätt.; “den inre perfektionisten”, “prestationsmonstret” och “det inre barnet” är några av våra mönster som kan dyka upp i våra meditationer. 

Genom målning blir det synligt vilka mönster som automatiskt spelas upp i vårt liv och vi kan observera de och prova att medvetet göra annorlunda. Att i målning prova att bryta de mönster som inte längre tjänar oss blir ett säkert och lekfullt experiment som sedan kan föras vidare till resten av livet.

Du kommer att öva på att:

– Släppa taget om det som inte längre tjänar dig. 

– Upptäcka din inre röst och utforska i bild vad som händer när du lyssnar på den.

– Du kommer lära dig om De Fem Elementen

– Du kommer lära dig om Mandalamålning.

Inga förkunskaper krävs.

Åldersgräns 18 år.

Course 29-30 June. Mandala of the Five Elements – Personal Development through Art

1,995.00 kr

The course is held at Zenidra Kliniken in Malmö (Oxie) 29-30 June 10.00-16.00 Handbook and snacks are included. Accommodation and art materials are not included (you will get a list of basic art materials you should bring with you). Details about the course will be sent to you by mail. If you have questions before booking please fill in the contact form on the website.

The course is aimed at those who want to explore themselves using the Five Elements. Dr. Jessica Szelag Goralski leads the course which consists of Art therapy, Qigong and techniques in personal development.

You learn to meditate through painting, movement and reflection. In order to take us deeper into the meeting with ourselves, we explore the painting through Mindfulness and are aware of what limits we set up for ourselves. We work with our shadow in a soft and playful way. ”The inner perfectionist”, ”the performance monster” and ”the inner child” are some of our patterns that can appear in our meditations.

Through painting it becomes visible which patterns are automatically played in our lives and we can observe them and try to deliberately do differently. Trying to break the patterns that no longer serve us in painting becomes a safe and playful experiment that can then be passed on to the rest of your life.

You will practice practicing:

– Let go of what no longer serves you.

– Discover your inner voice and explore in pictures what happens when you listen to it.

– You will learn about the Five Elements

– You will learn about Mandala painting.

 

No previous knowledge required.

Age limit 18 years.

Dr Jessica will be alternating between Swedish and English so that everyone understands.

DSC01727.jpg

IMG_0831

DSC_6856.jpg

 E-kursen Livets Träd

Öka ditt välmående och hälsa genom att ge din kreativa sida utlopp! Samtidigt ökar du din självkännedom och får slappna av med vackra färger.

E-kursen kostar 690 kr inklusive moms och ger dig tillgång till kursen under ett år. Det tar 3-5 dagar att gå klart kursen, men det är helt upp till dig hur du väljer att lägga upp din tid med materialet.

Kursen består av videos och texter.

Mandalamålning

Share